Alles over huren en wonen

Wat doen wij

Bij het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) kunnen huurders van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen. Het WSWonen Zuidoost is een onderdeel van ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen).
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur op 020-7 230 320, en tijdens spreekuren.

Woonspreekuren
Bij de woonspreekuren kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimteverdeling etc.

Huurteam
Het Huurteam controleert de prijs- kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Betaalt u teveel huur, dan helpt het huurteam met het starten van een procedure om de huurprijs verlaagd te krijgen. Ook bij onderhoudsgebreken kan het huurteam u bijstaan. Het huurteam komt desgewenst bij u thuis voor het maken van een puntentelling en een onderhoudsrapport. Het huurteam is te bereiken via WSWonen.

Vereniging van Eigenaren
Wie een etagewoning koopt is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle eigenaren samen zijn dan verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke onderdelen. Wat voor consequenties heeft dat voor u als bewoner? Wie beslist dan over het onderhoud van bijvoorbeeld het dak, kozijnen of trappenhuis? Hoe verdeelt de VvE de kosten en hoe zit het met de wettelijk verplichte reservering voor onderhoud? Het Wijksteunpunt Wonen kan u en de VvE adviseren.

Bewonersondersteuning
De bewonersondersteuner kan huurders individueel of in georganiseerd verband bijstaan bij onderhandelingen met de verhuurder als er sprake is van opknapbeurten, splitsvoornemens, renovaties en andere zaken.

Woningnetbegeleiding
Ook zijn er 2 aparte inloopspreekuren waar bewoners onder begeleiding van vrijwilligers op de computer kunnen zoeken naar een woning op Woningnet.

BuurtEnergieWinkel Kids
Het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost is per 7 oktober in samenwerking met S.E.S (South East Stars) de Buurtenergiewinkel voor kids. De Clean-it-up-kids worden opgeleid tot echte energie-coaches en gaan samen ontdekken op welke manieren je allemaal energie kan besparen maar ook welke manieren er zijn om zelf energie op te wekken. Op 10 december worden de diploma’s van de energiecoaches uitgereikt. Vanaf januari zullen de energiecoaches ondersteuning bieden bij het Energiespreekuur dat gehouden zal worden in het Boeninhuis.

Woongroepen
Het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost is in overleg met 3 groepen bewoners die in een woongroep willen gaan wonen: Javaanse ouderen; Ghanezen ouderen; Indiaanse ouderen. Wilt u meer informatie of zelf graag een woongroep oprichten? Neemt u dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost.