Alles over huren en wonen

Samen sterker

Bewonerscommissie
Wil uw verhuurder uw woning renoveren, slopen of splitsen dan geldt dat meestal ook voor uw buren en soms zelfs voor een groot deel van de straat. Het Wijksteunpunt Wonen streeft er naar om uw belangen gezamenlijk te behartigen. Het WSWonen kan u ondersteunen in het formeren van een bewonerscommissie, het onderhandelingsproces met uw verhuurder en faciliteren van bijeenkomsten.  Hierbij treft u een folder aan over bewonerscommissies.
Neem voor meer informatie en hulp contact op met de bewonersondersteuner.

Huurdersvereniging
Lokale huurdersverenigingen komen in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten. Het WSWonen ondersteunt de vereniging. Tevens worden signalen uit de wijk aan de vereniging doorgegeven.

De huurdersvereniging de Pijp:
HVde Pijp
p/a Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
info@hvdepijp.nl
www.hvdepijp.nl

Lid worden? Maak minimaal 5 euro per jaar over op giro 6930178 van huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam. Gelieve uw adresgegevens te vermelden.

Huurdersvereniging Zuideramstel

De Huurdersvereniging ZuiderAmstel behartigt de belangen van huurders in de Rivierenbuurt, Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt en is te bereiken via:

p/a Rijnstraat 115
1079 HA Amsterdam
info@hvza.nl
Website: www.hvza.nl

Word lid voor 10 euro per jaar bij incasso en 11 euro met acceptgiro. Stuur een email met uw naam en adres naar: info@hvza.nl

Huurdersbelang Zuid

De nieuwe huurdersvereniging voor het overige deel van Amsterdam-Zuid is Huurdersbelang Zuid, bereikbaar via info@huurdersbelangzuid.nl en

p/a Gerard Doustraat 133
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
www.huurdersbelangzuid.nl

Actief worden?
Help de huurdersverenigingen plannen te bedenken, uit te voeren, met maken of bezorgen van de nieuwsbrief, of met de (financiële) administratie. Mogelijk kunt u het bestuur versterken. Mail ons voor informatie!