Alles over huren en wonen

Zuid

Bij het Wijksteunpunt Wonen Zuid kunnen bewoners van Zuid terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning over wonen. U kunt ook ons volgen op Twitter. Aanmelden op de nieuwsbrief van Huurdersnetwerk Zuid


Welzijnsmarkt Buitenveldert

Zaterdag 6 oktober vond op het Gelderlandplein de jaarlijkse welzijnsmarkt plaats. Tussen de sociale activiteiten als schaken, bridgen of cakejes bakken met een TV-kok, presenteerden de welzijnsinstellingen zich. Huurteam Buitenveldert van Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel deelde een kraam met de Sociaal Raadsman Buitenveldert. Lees verder... Lees verder

Huurders krijgen € 35.000 terug

De 216 huurders van de complexen Cronenburg en Egelenburg ontvangen samen €35.000. De samenwerking tussen oplettende huurders en huurteam Buitenveldert van Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel leidt ertoe dat verhuurder Poelwijck Sweers de afrekening stookkosten corrigeert.

Regelmatig komen er huurders op het spreekuur van huurteam Buitenveldert van het Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel, met klachten over hun hoge stookkosten. Dan is het zaak te achterhalen waarom die stookkosten zo hoog zijn. Dat is niet altijd eenvoudig: er kunnen zo veel redenen zijn. Als er meer gestookt wordt bijvoorbeeld, moet er meer betaald worden. Maar hoge stookkosten afrekeningen kunnen ook voortkomen uit onjuiste berekeningen, ondeugdelijke installaties, of andere niet aan de huurders toe te rekenen oorzaken. Lees verder... Lees verder

Toetsing aanvangshuurprijs dikwijls te laat

Wijksteunpunt Wonen ZuiderAmstel signaleert dat veel huurders die een woning huren met een kale huurprijs boven de zgn. liberalisatiegrens (per 1 juli 2007 € 621,78) niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid hun huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

De grote druk op de woningmarkt, met name in de populaire stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en ZuiderAmstel betekent dat verhuurders en bemiddelingsbureaus vaak een huur vragen die ver boven de maximale huurprijs ligt die voor die woning op basis van de woningwaardering geldt.

Huurders blijken slecht op de hoogte van de mogelijkheid zo’n ten onrechte geliberaliseerde huurprijs te laten toetsen, waarbij nog komt dat zo’n toetsing alleen kan plaatsvinden indien deze binnen 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst plaatsvindt.

Rob Delno van het Wijksteunpunt Wonen meldt dat huurders van deze dure woningen zich dikwijls pas melden als deze termijn verstreken is: “we zien vaak dat de aanleiding dan is dat het inkomen van de huurder lager wordt als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld door een scheiding, en dat de partner die in de woning achterblijft de huur dan niet meer kan betalen. Als de huurder dan al langer dan 6 maanden de woning bewoont, is toetsing van de aanvangshuurprijs niet meer mogelijk”.

“Sommige huurders zien ook af van zo’n toetsing omdat men geen onenigheid met de verhuurder wil. Wat echter goed voor ogen gehouden moet worden is dat de verhuurder zich aan de wet dient te houden, en dat de huurder dus het recht heeft te laten onderzoeken of de huurprijs correct is”.

Niet alleen verhuurders brengen deze –te hoge- huurprijzen- in rekening, maar ook bemiddelingsbureaus werken hieraan mee.

In dit verband wijst het Wijksteunpunt Wonen op een vonnis van medio 2006 van het Gerechtshof Amsterdam, waarin bemiddelingsbureau Direct Wonen veroordeeld werd tot het terugbetalen van € 15.000,- huur wegens wanprestatie, en waarin het Gerechtshof onomwonden stelde dat woningzoekenden er op mogen vertrouwen dat bemiddelaars zoals Direct Wonen zich houden aan de Amsterdamse verordening, en dat zij voor de door hen bemiddelde woning niet meer mogen vragen dan volgens de woningwaardering toegestaan wordt.

Eveneens dienen bemiddelingsbureaus hun cliënten er op te wijzen dat men de aanvangshuurprijs binnen 6 maanden na aanvang huur kan laten toetsen.

In ons nieuwsarchief kunt u het volledige persbericht over de uitspraak van het Gerechtshof vinden.

Het Wijksteunpunt Wonen kan door een berekening van het puntenaantal van de woning simpel kan vaststellen of de huurprijs correct is, en deze opname wordt gratis verricht.

Het advies is dus hier niet mee te wachten tot de termijn verstreken is, maar dat binnen 6 maanden na aanvang huur te laten doen.

Op deze website kunnen huurders over dit en vele andere onderwerpen informatie vinden, en men kan ons natuurlijk ook altijd bellen of langskomen op het spreekuur, aldus Rob Delno.

Per 1 juli is de Woningruilcentrale Rivierenbuurt van start gegaan

Woningruilcentrale Rivierenbuurt wil door middel van woningruil mensen van 65 jaar en ouder in de Rivierenbuurt, die nu hoger wonen dan de eerste etage (zonder lift), helpen verhuizen naar een kleinere, geschiktere woning in de buurt
Het Wijksteunpunt Wonen zal in samenwerking met de Wijkpost voor Ouderen 65 plussers in de Rivierenbuurt benaderen die een bovenwoning huren en mogelijk op zoek zijn naar een meer passende woning op de begane grond.

Het Wijksteunpunt Wonen zal actief op zoek gaan naar huurders die een te kleine benedenwoning huren, en geïnteresseerd zijn in een ruil naar een grotere woning.

Meer informatie over dit project kan verkregen worden bij Carlo Edel, medewerker projecten, telefoon 6442707 of via het contactformulier.

Einde woekerhuren Amsterdamse bemiddelingsbureaus door uitspraak Gerechtshof

“Bemiddelingsbureau ‘Direct Wonen’ moet huurster 15.000 euro huur terugbetalen wegens wanprestatie” is de uitspraak van het arrest in hoger beroep van het Amsterdamse Gerechtshof van 27 juli 2006. Amsterdamse bemiddelingsbureaus voor woonruimte kunnen door deze principiële uitspraak financieel aansprakelijk worden gesteld voor het bemiddelen tegen te hoge huren. Het betekent niet alleen het einde van woekerhuren door bemiddelingsbureaus in de toekomst, ook moeten veel bureaus vrezen voor grote claims van gedupeerde huurders die teveel huur hebben betaald in het verleden.Bovendien hebben Huurdersorganisaties nu een extra instrument in handen om wantoestanden op de Amsterdamse woningmarkt aan te pakken. Lees verder... Lees verder

Pagina 50 van 50...102030...4647484950