Alles over huren en wonen

Gereedschapskist

Folders

Bewonerscommissie, wat is het nut en hoe richt je er een op.


De Overlegwet

In de folder van het Wijksteunpunt Wonen Centrum wordt de Overlegwet kort en helder uitgelegd. De folder is in eerste instantie bedoeld voor huurders in de particuliere huursector en hun verhuurders. De Overlegwet geeft de kaders aan voor zinvol overleg. Huurders, maar ook verhuurders, kunnen hier hun voordeel mee doen. U kunt de folder hier downloaden.

Gereedschapskist voor bewonerscommissie
Een bewonerscommissie overlegt namens de huurders van een complex met de verhuurder over onderwerpen die te maken hebben met de woningen en de woonomgeving. Zo staat het in de Overlegwet.

Hoe richt je een bewonerscommissie op? En hoe zorg je als bewonerscommissie dat je representatief bent en een echte vertegenwoordiger? Daarvoor is allereerst nodig dat de leden van de bewonerscommissie worden aangewezen of gekozen door de overige huurders.

Daarnaast is het de taak van de bewonerscommissie om de achterban op de hoogte te houden van wat er uit het overleg met de verhuurder komt. Dat kan op verschillende manieren: door een plakkaat op te hangen bij de entree, door een huis-aan-huis verspreide brief, een bewonerskrantje of een bijeenkomst voor alle huurders van het complex.

Van de bewonersorganisatie worden nogal wat organisatorische vaardigheden verwacht. Om de startende commissie daarbij te ondersteunen, biedt het WSWonen een gereedschapskist aan. Deze bevat een aantal draaiboeken, tips en voorbeeldbrieven:

  • Aanmeldingsbrief nieuwe bewonerscommissies
  • Een draaiboekje over het organiseren van een bewonersavond
  • Een draaiboek over het maken van een bewonersnieuwsbrief
  • Een lijst met schrijftips voor medewerkers aan een bewonerskrantje
  • Enkele wenken voor het aanleveren van kopij en foto’s voor de nieuwsbrief
  • Tips over publiciteit, voor het maken en versturen van een persbericht

 

De meest voorkomende aanleiding om een bewonerscommissie op te richten, is als de verhuurder wil opknappen of renoveren. Dit is vaak zeer ingrijpend voor de huurders en een goed functionerende bewonerscommissie is dan ook hard nodig. Het document Renovatie in de praktijk  geeft een indruk van wat hier allemaal bij komt kijken. De commissie kan om advies en ondersteuning vragen van de bewonersondersteuner van het WSWonen.

Als het overleg tussen de bewonerscommissie en de verhuurder niet goed loopt en de commissie meent dat er sprake is van een geschil, kan de commissie zich wenden tot de kantonrechter via een eenvoudige verzoekschriftprocedure. Neem voor een bewerkbare versie en de laatste tips contact op met het WSWonen.

Tot slot: steeds vaker komt het voor dat woningcorporaties leegkomende appartementen verkopen. Het is begrijpelijk dat hier veel vragen over leven, vooral over de positie van de huurders. In de Vaak gestelde vragen over de VvE  leest u meer over wat er gaat veranderen als kopers en huurders samen in een en hetzelfde complex wonen.

Deze gereedschapskist kan de bewonerscommissie helpen om op eigen kracht haar belangrijke werk doen. Is er toch behoefte aan advies of ondersteuning, dan staat het WSWonen uiteraard klaar.

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Zuid. Zie Contact Zuid voor de vestiging bij u in de buurt en het telefoonnummer.