Alles over huren en wonen

Bewonersparticipatie

Bij het Wijksteunpunt Wonen kunnen buurtbewoners terecht voor informatie, voorlichting en ondersteuning door gespecialiseerde beroepskrachten. Nieuw is dat het steunpunt nu ook praktische adviezen geeft over bewonersparticipatie. Participatie betekent letterlijk deelnemen. Een deel nemen, dus niet alles nemen en ook niet iets krijgen.

Bewonersparticipatie gaat uit van gelijkwaardigheid van huurders en verhuurders, van burgers en overheid. Doel is dat de bewoners gezamenlijk een verbetering voor elkaar krijgen.
Hoe zet je een goede bewonersgroep op? Welke kennis en vaardigheden moet je in huis hebben om concrete resultaten binnen te halen? Hoe zorg je dat je achterban goed geïnformeerd is en zich betrokken voelt? Wat te doen als je verhuurder botweg overleg weigert of zich niet aan afspraken houdt?
De Overlegwet regelt de voorwaarden voor volwassen overleg tussen huurders en verhuurders. De inspraakverordening regelt de mate van invloed die burgers kunnen uitoefenen op het beleid van het stadsdeel.

Dat zijn de kaders waarbinnen bewonersgroepen een zinvolle inbreng kunnen hebben.

Het Wijksteunpunt Wonen helpt huurdersorganisaties en bewonerscommissies bij het uitoefenen van hun democratische recht op overleg en inspraak.

Heeft u vragen over bewonersparticipatie, heeft u idee├źn op het gebied van wonen en huren, neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen.