Alles over huren en wonen

Samen Sterker

Wilt uw verhuurder uw woning renoveren, slopen of splitsen dan geldt dat meestal ook voor uw buren en soms zelfs voor een groot deel van de straat. Het Wijksteunpunt Wonen kan u begeleiden bij het oprichten van een bewonerscommissie of met het faciliteren van bijeenkomsten. Ook voor advies over het onderhandelingsproces met uw verhuurder kunt u bij het Wijksteunpunt Wonen terecht.

Bewonersparticipatie
Participeren betekent letterlijk “deelnemen”. Bewonersparticipatie gaat uit van gelijkwaardigheid van huurders en verhuurders, van burgers en overheid. Het doel is dat de bewoners gezamenlijk een verbetering voor elkaar krijgen.
Hoe zet je een goede bewonersgroep op? Welke kennis en vaardigheden moet je in huis hebben om concrete resultaten binnen te halen? Hoe zorg je dat je achterban goed geïnformeerd is en zich betrokken voelt? Wat te doen als je verhuurder overleg weigert of zich niet aan afspraken houdt?  De nieuwe Overlegwet regelt de voorwaarden voor constructief overleg tussen huurders en verhuurders. De inspraakverordening regelt de mate van invloed die burgers kunnen uitoefenen op het beleid van het stadsdeel. Het Wijksteunpunt Wonen helpt huurdersorganisaties en bewonerscommissies bij het uitoefenen van hun recht op overleg en inspraak.

Huurdersvereniging
Lokale huurdersverenigingen komen in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten. Het Wijksteunpunt Wonen ondersteunt de vereniging door actieve mensen er naar toe te leiden en signalen uit de wijk aan de vereniging door te geven.