Alles over huren en wonen

Monumenten

Indien een woning onderdeel uitmaakt van een pand dat de rijksmonumentenstatus heeft kan de verhuurder de bij het puntenaantal behorende huurprijs met een toeslag van 30% verhogen. De kantonrechter kan hiervan afwijken door de zogenaamde Amsterdamse monumentenmethode toe te passen. De maximale huurprijs zal dan worden gebaseerd op de verkrijgings- en investeringskosten. Voor zittende huurders kan de huur echter nooit meer stijgen dan met de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli 2013 verandert deze regel. De opslag met 30% wordt per 1-7-2013 veranderd in een opslag met 50 punten.

Beschermd Stads- of dorpsgezicht
In Amsterdam zijn slechts een beperkt aantal gebieden die de status hebben van een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht. Alleen voor woningen gelegen binnen een van deze gebieden kan de huurprijs met een toeslag van 15% verhoogd worden, ongeacht de status van het pand. Deze toeslag kan slechts worden gerekend indien aan alle voorwaarden is voldaan.

Meer informatie en advies
Bij de WSWonen kan u informeren over deze voorwaarden en een huurcheck doen inclusief de rechtmatigheid van de berekende toeslag. Kijk bij vestigingen voor een WSWonen bij u in de buurt.

Meer lezen over monumententoeslag? Kijk op www.huurders.info