Alles over huren en wonen

Achtergrondinformatie

 • Hoe functioneerden deze wijksteunpunten de afgelopen jaren? Onderzoeksbureau RIGO zocht het uit voor de gemeente en concludeert dat de wijksteunpunten op vrijwel alle afgesproken werkzaamheden goed scoren.┬áHet huidig college van B&W adviseert het volgende gemeentebestuur om door te gaan met het project Wijksteunpunten Wonen. Dit is 29 januari 2014 besproken met de Raad die deze conclusie deelt.
  Evaluatie Wijksteunpunten Wonen door RIGO, december 2013
 • In oktober 2009 is de tweede evaluatie door de gemeente van de Wijksteunpunten Wonen verschenen. De evaluatie is zeer positief. De wijksteunpunten doen veel en nuttig werk, bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden. Uit de conclusies blijkt wel dat bij sommige wijksteunpunten, met name buiten de ring, de capaciteit onvoldoende is. B & W vindt het ook wenselijk om meer eenduidigheid in de financiering per stadsdeel te krijgen.
  Evaluatie Wijksteunpunten Wonen B&W, oktober 2009 (pdf)
 • In de notitie “Stedelijk raamwerk Wijksteunpunten Wonen” (vastgesteld in B&W in oktober 2006) werden de uitgangspunten en kaders beschreven voor de Wijksteunpunten Wonen.
  Klik op de link om het bestand te downloaden: Stedelijk raamwerk (pdf)
  NB: het Raamwerk is ondertussen niet meer van kracht. Het is vervangen door het Convenant Wijksteunpunten Wonen.
 • In februari 2006 namen het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de huurteams gezamenlijk het inititiatief om te komen tot Wijksteunpunten Wonen in alle Amsterdamse stadsdelen. Het voorstel aan gemeenteraad en stadsdelen (Word) vindt u hier.