Alles over huren en wonen

Stuurgroep WSWonen

De Stuurgroep wijksteunpunten wonen adviseert op hoofdlijnen:

 • bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het basispakket wijksteunpunten wonen
 • stelt frequentie, vorm en benodigde gegevens vast voor de stedelijke rapportage
 • stelt de stedelijke rapportages vast
 • adviseert college, stadsdelen en portefeuillehoudersoverleg over de successen, knelpunten en bewonersthema’s op basis van de rapportages van de wijksteunpunten wonen
 • adviseert het Stedelijk Bureau

Samenstelling stuurgroep:
In de stuurgroep worden de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • de stadsdelen (3 leden, waarvan 1x portefeuillehouder en 2 x beleidsmedewerker)
 • de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (2 beleidsmedewerkers)
 • de werkgevers van de wijksteunpunten wonen (de directeur van het ASW)
 • de verhuurdersorganisaties (de Makelaarsvereniging Amsterdam en Vastgoedbelang)
 • de Huurdersvereniging Amsterdam (1 bestuurslid, plus 1 adviseur)
 • de wijksteunpunten wonen (2 co├Ârdinatoren)

De directeur van het ASW is voorzitter van de Stuurgroep van de wijksteunpunten wonen.