Alles over huren en wonen

Stedelijk Bureau

Het Stedelijk bureau heeft geen directe rol richting huurders, maar ondersteunt de lokale Wijksteunpunten Wonen.

De hoofdtaken van het Stedelijk bureau zijn:

  • Afstemming en overleg tussen de wijksteunpunten wonen
  • Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking
  • Registratie, rapportages en signaleringen

Om de onderlinge afstemming tussen de wijksteunpunten wonen te bevorderen organiseert het Stedelijk bureau diverse overleggen en bijeenkomsten. Ook contacten met pers en belangstellenden verlopen doorgaans via het Stedelijk bureau.

Door trainingen en cursussen te verzorgen zijn alle medewerkers goed geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rond huren en wonen. Bijvoorbeeld over wetswijzigingen of stedelijke beleidsafspraken. Het Stedelijk Bureau bewaakt de kwaliteit van het werk van de WSWonen. Elk jaar wordt er aan de stadsdelen en WSWonen een model voorgelegd voor de prestatieafspraken. Regelmatig worden er klanttevredenheidsmetingen verricht. Ook bij de afhandeling van klachten speelt het Stedelijk bureau een rol: het ziet er op toe dat die klachten correct worden afgehandeld. Zo nodig handelt het ook zelf klachten af.

Het Stedelijk Bureau verzorgt ook de stedelijke rapportages. Daarbij maken we gebruik van een registratieprogramma, waarin alle medewerkers de woninggegevens en de resultaten van het werk bijhouden. De daaruit opgemerkte belangrijke trends en ontwikkelingen op de woningmarkt worden gesignaleerd naar beleidsmakers.

De werkgever voor het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen is de stichting Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).

Bij het Stedelijk bureau zijn de volgende medewerkers werkzaam:

  • Ingrid Houtepen Organisatie-ondersteuning
  • Tjerk Dalhuisen Inhoudelijke ondersteuning
  • Jan Riekus Jansen Kwaliteitsbewaking, PR & communicatie
  • Tom Hendriks ICT & gegevensregistratie
  • Helen Meesters Secretariaat