Alles over huren en wonen

Overige stedelijke taken

Binnen het ASW vormt het Stedelijk bureau voor de Wijksteunpunten Wonen een zelfsturend werkteam, samen met het onderdeel ‘Stedelijke taken’. Hier worden publiekstaken verricht als aanvulling op de wijksteunpunten wonen . Zo worden er bijvoorbeeld stedelijke spreekuren georganiseerd voor starters op de woningmarkt en voor huurders van buiten Amsterdam. Ook wordt jaarlijks de woonlastencampagne georganiseerd, met onder meer een huis-aan-huiskrant (de woonlastenkrant) over de jaarlijkse huurverhoging, het puntenstelsel en de rechten van huurders. Bovendien worden taken uitgevoerd voor bijzondere doelgroepen. Zoals voorlichting aan en ondersteuning van woonwagenbewoners. Of voorlichting aan woongroepen voor ouderen. Deze website en ook www.huurders.info worden door dit team verzorgd. Ook worden soms folders, nieuwsbrieven en brochures vervaardigd. Zie onder publicaties.

Bij het onderdeel Stedelijke taken zijn de volgende medewerkers werkzaam:

  • Cathy Kabalt
  • Jantien van de Geer
  • Ruurd de Man (vliegende keep huurteams)
  • Gert-Jan Bakker
  • Ramon Donicie