Alles over huren en wonen

Klachtenregeling

Klachtenregeling Wijksteunpunten Wonen

Wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen maar overal waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent geholpen of een andere klacht over een wijksteunpunt hebt, dan kunt u een klacht indienen.

U dient uw klacht in eerste instantie in bij de coördinator van het betreffende wijksteunpunt. Deze zal de klacht behandelen. Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de stuurgroep van de wijksteunpunten wonen.

U kunt het klachtenregelement hier downloaden (pdf).