Alles over huren en wonen

Organisatie

Wijksteunpunten Wonen is de bundeling van de huurteams, wijkcentra, woonspreekuren en bewonersondersteuners. De Wijksteunpunten Wonen zijn onafhankelijk, professioneel en zijn er in ieder stadsdeel. Ze zijn mogelijk gemaakt met geld van de gemeente maar zijn onafhankelijk en geen onderdeel van de gemeente.

Organisatie wijksteunpunten wonen Amsterdam
De Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen worden mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de stadsdelen, de huurdersvereniging Amsterdam en een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van wonen en welzijn.

Meerdere partijen werken dus samen om de ondersteuning aan huurders vorm te geven. Gemeente en stadsdelen zorgen samen voor de financiering. Elk stadsdeel sluit een prestatiecontract af met een werkgever. Die werkgever zorgt ervoor dat de WSWonen taken worden uitgevoerd. Meestal verzorgt die werkgever dat ook zelf. Soms wordt op onderdelen weer een beroep gedaan op specialisten van een andere organisatie.