Alles over huren en wonen

Toolkit voor Bewonerscommissie

Wijksteunpunt Wonen Oost heeft een Toolkit ontwikkeld voor bewoners die een
bewonerscommissie willen oprichten en al bestaande bewonerscommissies. Het doel van deze toolkit is u praktische handvatten bieden zodat u als volwaardig partner in overleg kan treden met de verhuurder om effectief uw bewonersbelangen te behartigen.

Om het u makkelijker te maken hebben wij al wat voorwerk gedaan. Wij hebben wet- en beleidsstukken, voorbeelddocumenten en handige tips verzameld die wij in de loop der jaren hebben gebruikt bij het ondersteunen en helpen oprichten van bewonerscommissies.

De informatie is onderverdeeld in vier tabbladen, handleiding, wet- & regelgeving, voorbeeld-documenten, notulen en overig. Hierdoor kunt u snel de informatie vinden die u zoekt.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor verdere informatie, advies en ondersteuning. U kunt de map opvragen door ons te bellen of een email te sturen, zie contact.

U kunt hier de Toolkit als e-book (online boek) bekijken.

Voorbeelddocumenten ‘maak er gebruik van’

In de documenten vindt u tekst dat in het grijs tussen [haakjes] staat, dit is aan u om naar eigen situatie in te vullen.

Communicatie achterban
1. brief bekendmaking bewonerscommissie aan alle bewoners
2. flyer-poster bewonersbijeenkomst
3. formulier mandaat achterban
4. nieuwsbrief bewonerscommissie
5. enquete woonwensen bewoners

Communicatie verhuurder
1. brief bekendmaking bewonerscommissie aan verhuurder
2. brief aanvraag financiele ondersteuning extern adviseur
3. samenwerkingsovereenkomst verhuurder en Bewonerscommissie
4. voorbeeld sociaal plan 2011

Overige documenten
1. ‘Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop’ Handleiding voor huurders