Alles over huren en wonen

Invloed uitoefenen?

WSWonen Oost streeft er naar om uw belangen gezamenlijk te behartigen. Het WSWonen kan u ondersteunen in het formeren van een bewonerscommissie, het onderhandelingsproces met uw verhuurder en het faciliteren van bijeenkomsten.

Informatiefilm Bewonerscommissies
Op het moment dat de verhuurder plannen heeft met het complex waar u in woont (renovatie, sloop of splitsen), kunt u tezamen met uw medebewoners een bewonerscommissie oprichten. Het oprichten van een bewonerscommissie biedt huurders voordelen. U kunt zich onder andere beroepen op de Overlegwet. In onderstaand filmpje ziet u de bewonerscommissie in de Vrolikstraat in Amsterdam Oost die kort toelicht wat voor werkzaamheden zij verrichten en waarom het hebben van een bewonerscommissie belangrijk is. Deze film gaat over het hoe en waarom van een bewonerscommissies.

Huurdersvereniging
Lokale huurdersverenigingen komen in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten. Het WSWonen ondersteunt de vereniging door actieve mensen op te leiden en signalen uit de wijk aan de vereniging door te geven.

De huurdersvereniging voor Oost is te bereiken via info@huurdersverenigingoost.nl
website: www.huurdersverenigingoost.nl