Alles over huren en wonen

Wat doen wij:

Bij het Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) kunnen huurders van het stadsdeel Oost terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen.
Het WSWonen Oost is een samenwerkingsverband van Huurteam Oost, de woonspreekuren en de wijkcentra.

U kunt ook het activiteitenverslag van WSWonen Oost 2011 online bekijken en downloaden.

Woonspreekuren
Bij de woonspreekuren kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimteverdeling etc.

Huurteam Oost
Huurteam Oost controleert de prijs- kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Betaalt u teveel huur, dan helpt het huurteam met het starten van een procedure om de huurprijs verlaagd te krijgen. Ook bij onderhoudsgebreken kan het huurteam u bijstaan. Het huurteam komt desgewenst bij u thuis voor het maken van een puntentelling en een onderhoudsrapport.

Vereniging van Eigenaren
Wie een etagewoning koopt is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle eigenaren samen zijn dan verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke onderdelen. Wat voor consequenties heeft dat voor u als bewoner? Wie beslist dan over het onderhoud van bijvoorbeeld het dak, kozijnen of trappenhuis? Hoe verdeelt de VvE de kosten en hoe zit het met de wettelijk verplichte reservering voor onderhoud? Het Wijksteunpunt Wonen kan u en de VvE adviseren.

Bewonersondersteuning
De bewonersondersteuner kan huurders individueel of in georganiseerd verband bijstaan bij onderhandelingen met de verhuurder als er sprake is van opknapbeurten, splitsvoornemens, renovaties en andere zaken.

Huurdersvereniging
Huurdersvereniging Groot Oost, de lokale huurdersvereniging, komt in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten.