Alles over huren en wonen

Wat doen wij?

Bij het Wijksteunpunt Wonen Noord kunt u als bewoner van het stadsdeel Amsterdam-Noord terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van uw huurwoning.

Woonspreekuren
Bij onze wekelijkse woonspreekuren kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimte-verdeling etc.

Vereniging van Eigenaren
Wie een etagewoning koopt is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle eigenaren samen zijn dan verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke onderdelen. Wat voor consequenties heeft dat voor u als bewoner? Wie beslist dan over het onderhoud van bijvoorbeeld het dak, kozijnen of trappenhuis? Hoe verdeelt de VvE de kosten en hoe zit het met de wettelijk verplichte reservering voor onderhoud? Het Wijksteunpunt Wonen kan u en de VvE adviseren.

Woningnetbegeleiding
In samenwerking met de openbare bibliotheken in Amsterdam Noord organiseert het wijksteunpunt wonen vier Woningnetspreekuren. Deze spreekuren zijn er specifiek op gericht om bewoners te ondersteunen bij het gebruik van de website Woningnet.nl en vinden plaats in de verschillende filialen. Het overzicht van deze spreekuren vindt u op onze contactpagina.

Huurteam
Het Huurteam controleert de prijs- kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Zij team helpen u met het opstarten van procedures om uw huurprijs te verlagen en in geval van onderhoudsgebreken. Zij komen desgewenst bij u thuis voor het maken van een puntentelling en een onderhoudsrapport. Heeft u vragen over de staat van uw woning en het onderhoud hiervan? Wij adviseren u graag.

Bewonersondersteuning

Het wijksteunpunt wonen staat huurders individueel of in georganiseerd verband bij tijdens de onderhandelingen met de verhuurder wanneer er sprake is van opknapbeurten, splitsvoornemens, renovaties en andere zaken.

Huurdersvereniging

Huurdersvereniging Noord, de lokale huurdersvereniging komt in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten.

Informatiebijeenkomsten
Wij organiseren jaarlijks diverse bewonersavonden met verschillende thema’s en voor allerlei doelgroepen. Ook ondersteunen wij bewonerscommissies en -collectieven bij de door hun geïnitieerde vergaderingen.