Alles over huren en wonen

Wat doen wij

Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West is de fusie van de wijksteunpunten in de voormalige stadsdelen: Slotervaart, Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp. Na de fusie van deze drie stadsdelen zijn ook de drie wijksteunpunten organisatorisch samengevoegd.

Voor bewoners verandert er niets:
Het wijksteunpunt levert dezelfde ondersteuning op dezelfde (spreekuur)lokaties.

Woonspreekuren
Bij de woonspreekuren kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimte-verdeling etc.

Vereniging van Eigenaren
Wie een etagewoning koopt is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle eigenaren samen zijn dan verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke onderdelen. Wat voor consequenties heeft dat voor u als bewoner? Wie beslist dan over het onderhoud van bijvoorbeeld het dak, kozijnen of trappenhuis? Hoe verdeelt de VvE de kosten en hoe zit het met de wettelijk verplichte reservering voor onderhoud? Het Wijksteunpunt Wonen kan u en de VvE adviseren.

Woningnetbegeleiding
Ook is er een apart inloopspreekuur waar bewoners onder begeleiding op de computer kunnen zoeken naar een woning op Woningnet. Bij dit spreekuur is een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen aanwezig.

Huurteam
Het Huurteam controleert de prijs-/kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Betaalt u teveel huur, dan helpt het Huurteam met het starten van een procedure om de huurprijs verlaagd te krijgen. Ook bij onderhoudsgebreken kan het Huurteam u bijstaan. Het Huurteam komt desgewenst bij u thuis voor het maken van een puntentelling en een onderhoudsrapport.

Bewonersondersteuning
De bewonersondersteuner van Wijksteunpunt Wonen kan huurders individueel of in georganiseerd verband bijstaan bij onderhandelingen met de verhuurder als er sprake is van opknapbeurten, splitsingsvoornemens, renovaties en andere zaken.

Bewonersplatform
Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer is er voor de bewoners van het Geuzenveld-Slotermeer. Het doel van het bewonersplatform is met behulp van bewoners de leefbaarheid te verhogen en de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. Met leefbaarheid wordt bedoeld dat sprake is van bijvoorbeeld goed onderhouden woningen, een schone en veilige openbare ruimte en een goede relatie tussen bewoners. Bewoners kunnen via het platform meepraten en invloed uitoefenen op het beleid in het stadsdeel. Op deze manier kunnen bewoners hun eigen woonsituatie en woonomgeving verbeteren.