Alles over huren en wonen

Contact Meldpunt

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
tel. 020-5 230 130
e-mail:
@verhuurgedrag

Meldformulier overlast vakantieverhuur

rolkoffers

Bijna dagelijks ontvangen wij signalen dat shortstay of vakantieverhuur of andere vormen van (legale of illegale) tijdelijke verhuur tot overlast leiden voor de omwonenden. Tevens doen mensen melding van (illegale) hotelwoningen omdat zij het onterecht vinden dat deze woningen worden onttrokken aan gewone verhuur. Speciaal hiervoor hebben wij dit meldpunt geopend.

Overlast door shortstay- of vakantieverhuur kan hieronder gemeld worden. Uw melding wordt (met uw toestemming) automatisch naar de gemeente doorgestuurd. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het wijksteunpunt wonen als er sprake is van ernstige overlast. Op de contactpagina vindt u een overzicht van onze spreekuren.

Beleid en regelgeving
Steeds meer woningen worden voor een korte periode verhuurd, meestal aan toeristen. Op dit moment staan er bijvoorbeeld al meer dan 12.000 woningen en kamers op de site van AirBnB. Voor kortdurende verhuur zijn twee beleidsregels van belang: ‘shortstay’ en ‘vakantieverhuur’. Dit beleid is wel aan strenge regels gebonden.

Regels shortstay verhuur

Shortstay verhuur van woningen mag alleen met een vergunning van de gemeente. De eigenaar mag in dat geval woningen bedrijfsmatig verhuren, aan expats maar ook aan toeristen (minimaal 7 nachten en maximaal 6 maanden). Het aantal personen per appartement bedraagt maximaal 4. De gemeente heeft ca. 800 vergunningen verleend en er worden geen nieuwe vergunningen meer verleend. Voor meer algemene informatie over shortstay en de achterliggende beleidsnotities zie de website van de gemeente Amsterdam.

Regels vakantie verhuur

Vakantieverhuur is ook een vorm van verhuur voor een korte periode. Deze is aan strenge regels gebonden. Zo mag vakantieverhuur niet plaatsvinden op structurele basis (maximaal 60 dagen per jaar) en moet de hoofdbewoner zelf de woning bewonen. Ook bij vakantieverhuur mag de woning nooit aan meer dan 4 personen worden verhuurd. Klik hier voor de regelgeving m.b.t. vakantieverhuur.

Melden heeft zin
Helaas nemen sommige verhuurders het niet zo nauw met de regelgeving en zijn er vele illegale hotels en pensions in de stad. Vaak leidt dit tot overlast, onveilige situaties en woningonttrekking. De gemeente Amsterdam ziet streng toe op illegale aanbieders, brandveiligheid, aantal overnachtingen en overlast. Verhuurders kunnen hun shortstay-vergunning verliezen en overtreders kunnen een boete opgelegd krijgen die kan oplopen tot €18.000 per woning. In oktober 2014 kreeg een exploitant van een illegaal hotel nog een boete van €264.000. Dit toont aan dat het doen van melding van overlast door toeristen wel degelijk zin heeft!

Sinds we deze pagina zijn begonnen heeft de gemeente via deze site zodoende al meer dan 500 meldingen ontvangen, en er lijkt nog geen eind aan te komen. Voor de gemeente heeft de aanpak van illegale hotels een grote prioriteit gekregen, er wordt nu jaarlijks meer dan een miljoen euro voor de handhaving uitgetrokken. We zien dat ook deze site een bijdrage daar aan heeft geleverd, en niet te vergeten al uw meldingen!

Voor 2015 heeft de aanpak van illegale hotelwoningen een hoge prioriteit gekregen bij de gemeente met onder andere een hotline project in de zomer. De gemeente zet deze aanpak in 2016 voort waarbij extra aandacht wordt gevestigd op illegale hotels en overlast rond toeristische verhuur. Mede op basis van meldingen die hier binnenkomen kan de gemeente handhaven.

 

U kunt een melding doen via het formulier onze nieuwe website: formulier overlast vakantieverhuur.