Alles over huren en wonen

Woningverbetering

Afhankelijk van het type verbetering kan dit wel of niet per individuele woning geregeld worden. Wanneer dubbel glas of betere isolatie van uw etagewoning nodig is, is het vaak nodig samen met de buren een plan te maken. Het wijksteunpunt kan u ook dan bijstaan. Bijvoorbeeld met een voorlichtingsavond, het maken van warmtebeeldfoto’s, het opvragen van offertes en allerlei berekeningen. We hebben gecertificeerde EPA-adviseurs in huis om de plannen goed te onderbouwen.

Voorstel bespreken
Als er in uw woning of complex reële mogelijkheden zijn voor energiebesparende maatregelen, dan stelt het wijksteunpunt een advies en een voorstel op dat met u en eventuele andere bewoners wordt besproken. De bewoners leggen het voorstel daarna voor aan de verhuurder. Een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen kan bij die gesprekken aanwezig zijn. Het doel is om concrete afspraken tussen huurders en verhuurder te maken over de te nemen maatregelen, wanneer deze worden gerealiseerd en welke huurverhoging hier eventueel tegenover staat.