Alles over huren en wonen

De Energiecheck

Bij de gratis energiecheck bekijkt de medewerker van het Wijksteunpunt Wonen naar de situatie in uw woning: het glas, de verwarmingsketel en de isolatie. Daaruit volgt een advies over wat er in uw woning mogelijk is om energie te besparen door betere isolatie of een nieuwere verwarmingsketel en een globale raming wat hiervan de kosten zouden zijn.

Soms kunt u deze maatregelen eenvoudig zelf (laten) uitvoeren. Soms gaat het om verbeteringen waarover overleg met de verhuurder of VVE nodig is. Het wijksteunpunt geeft na de energiecheck advies en bespreekt met u het vervolg. Wanneer u ermee aan de slag wil, kunnen we ook met u bespreken hoe we de buren betrekken bij de eventuele aanpak.

De Energiecheck is beschikbaar voor huurders en eigenaar-bewoners. De vervolgaanpak verschilt per situatie.