Alles over huren en wonen

Huurdersvereniging

Wilt uw verhuurder uw woning renoveren, slopen of splitsen dan geldt dat meestal ook voor uw buren en soms zelfs voor een groot deel van de straat. Het wijksteunpunt Wonen streeft er naar om uw belangen gezamenlijk te behartigen. Het WSWonen kan u ondersteunen in het formeren van een bewonerscommissie, het onderhandelingsproces met uw verhuurder en faciliteren van bijeenkomsten.
Neem contact op met de bewonersondersteuner voor meer informatie hierover via het woonspreekuur of huurteam.

Huurdersvereniging
Lokale huurdersverenigingen komen in breder verband op voor de belangen van huurders in het stadsdeel. Door in discussie te gaan met stadsdeel, gemeente, woningcorporaties en andere verhuurders houden zij het lokale huurbeleid scherp in de gaten. Het WSWonen ondersteunt de vereniging door actieve mensen toe te leiden en signalen uit de wijk aan de vereniging door te geven.

De huurdersvereniging Centrum is te bereiken via 020-420 99 62

www.huurdersverenigingcentrum.nl