Alles over huren en wonen

Gereedschapskist

Gereedschapskist voor bewonerscommissies

Een bewonerscommissie overlegt namens de huurders van een complex met de verhuurder over onderwerpen die te maken hebben met de woningen en de woonomgeving. Zo staat het in de Overlegwet.

Hoe richt je een bewonerscommissie op? En hoe zorg je als bewonerscommissie dat je representatief bent en een echte vertegenwoordiger? Daarvoor is allereerst nodig dat de leden van de bewonerscommissie worden aangewezen of gekozen door de overige huurders.
Daarnaast is het de taak van de bewonerscommissie om de achterban op de hoogte te houden van wat er uit het overleg met de verhuurder komt. Dat kan op verschillende manieren: door een plakkaat op te hangen bij de entree, door een huis-aan-huis verspreide brief, een bewonerskrantje of een bijeenkomst voor alle huurders van het complex.

Van de bewonersorganisatie worden nogal wat organisatorische vaardigheden verwacht. Om de (startende) commissie daarbij te ondersteunen, biedt het WSWonen een gereedschapskist aan. Deze bevat een aantal informatiefolders, voorbeeldbrieven, draaiboeken en praktische tips.

Startende bewonerscommissie – Praktische informatie en een handig stappenplan voor huurders die een bewonerscommissie willen oprichten. Hoe houd je de moed erin als het tegenzit of langzamer gaat dan je had gehoopt? Het staat in de folder voor startende bewonerscommissies.

Aanmeldingsbrief nieuwe bewonerscommissies – Een zakelijke, constructieve brief zonder taalfouten, waarin de bewonerscommissie zich voorstelt aan de verhuurder, zorgt dat de bewonerscommissie serieus wordt genomen. Tip: sluit een folder over de Overlegwet bij en een folder over het Wijksteunpunt Wonen.

Verzoek om informatie – De verhuurder is volgens de Overlegwet verplicht om de huurders uit eigen beweging informatie te geven over een voorgenomen verandering in zijn beleid of beheer. Ook als de (aangemelde, erkende) bewonerscommissie om informatie vraagt, moet de verhuurder deze geven. Een standaardbrief maakt het voor de bewonerscommissie gemakkelijker. Klik hier voor een voorbeeldbrief. Neem voor een bewerkbare versie contact met ons op. Geeft de verhuurder geen gehoor aan dit verzoek binnen de genoemde termijn, dan is het verstandig om een herinnering te sturen. Zie verder onder Verzoekschrift Overlegwetgeschil.

Checklist voor het geven van gekwalificeerd advies  – Volgens de Overlegwet kan een bewonerscommissie gekwalificeerd advies uitbrengen over een renovatieplan van het complex. Hoe zorg je dat je er het meeste uitsleept voor je achterban? Een checklist voor de bewonerscommissie.

Energiebesparing – Een goed geïsoleerd huis en een zuinige verwarmingsinstallatie maken het wonen goedkoper, gezonder en prettiger. Maar hoe pak je dat aan? In de folder ‘Energiebesparing’ staat een simpel stappenplan voor huurders die hierover met hun verhuurder willen overleggen.

Zonnepanelen, hoe krijg je ze op het dak? – Steeds meer complexen van woningcorporaties zijn een ‘gemengd’ complex, waar huurders en eigenaars door elkaar wonen. Hoe gaat het met de besluitvorming als de bewoners zonnepanelen op het dak willen? Een simpel stappenplan laat zien hoe de bewoners (koop en huur) dit ‘van onderop’ voor elkaar kunnen krijgen. Door samen te werken en de Overlegwet en de VvE voor hen te laten werken.

De Overlegwet, rechten en plichten bewonerscommissie – De Wet op het overleg huurders verhuurder, kortweg de Overlegwet, omschrijft waar de bewonerscommissie en de verhuurder zich aan te houden hebben als zij succesvol informatie uit willen wisselen en afspraken maken over onderhoud en servicekosten. Ook deze informatiefolder bevat een handig stappenplan.

Draaiboek organiseren bewonersavond – Een bewonersavond is voor een startende bewonerscommissie een goede manier om een beeld te krijgen van wat er leeft onder de huurders. Maar ook bij veranderingen in het beleid van de verhuurder is het goed om iedereen bij elkaar te roepen. Dit draaiboek zorgt ervoor dat de avond op rolletjes loopt.

Draaiboek bewonersnieuwsbrief – Een goed functionerende bewonerscommissie laat de huurders weten wat er speelt. Wat is er afgesproken in het overleg met de verhuurder? Een nieuwsbrief of krantje kan ook gebruikt worden om iedereen uit te nodigen voor een bewonersvergadering. In het krantje kun je een enquête opnemen als er een nieuw plan ligt waarvoor draagvlak nodig is onder de huurders. Een effectieve nieuwsbrief werkt volgens een vaste productiecyclus, stap voor stap.

Schrijftips om beter de achterban te bereiken – Hoe houd je de aandacht van de lezers vast? Goed schrijven begint met helder denken. Met deze tips krijgt de bewonersnieuwsbrief meer kwaliteit.

Wenken voor het aanleveren van tekst en foto’s – Een blad maken is veel werk. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Wie deze wenken voor het aanleveren van kopij en foto’s in acht neemt, houdt de sfeer gezellig.

Publiciteitstips: hoe maak je een persbericht? – Soms is het nodig dat een bewonerscommissie naar de media stapt. Het Wijksteunpunt Wonen Centrum leert bewonerscommissies hoe ze dat met succes kunt doen.

Brainstormen voor bewonerscommissies – Soms wil een bewonerscommissie zich beraden op de toekomst of er komt een grote verandering aan. Een brainstorm is dan een voor de hand liggende manier om duidelijk te krijgen waar de commissie heen wil. In Villamedia Magazine legt creativiteitsexpert Karel van den Berg uit hoe je dit kunt aanpakken. Leuk om eens te proberen!

Verzoekschrift Overlegwetgeschil – Als het overleg tussen de bewonerscommissie en de verhuurder niet goed loopt en de commissie meent dat er sprake is van een geschil, kan de commissie zich wenden tot de Huurcommissie of de kantonrechter via een eenvoudige verzoekschriftprocedure. Hier is geen advocaat bij nodig. Het WSWonen kan u adviseren bij de vraag of u met dit geschil bij de Huurcommissie terecht kunt of beter bij de kantonrechter. Neem voor een bewerkbare versie van het Modelverzoekschrift contact met ons op. Het Wijksteunpunt Wonen kan u ondersteunen bij het opstellen van een kansrijke brief. Meer informatie over de legeskosten en het verloop van de procedure op de website van de huurcommissie en de kantonrechter.

Vaak gestelde vragen over de gemengde VvE – Waarom verkopen woningcorporaties huurwoningen? Hoe zit een vereniging van eigenaren in elkaar en hoe beslissen de eigenaars over het onderhoud? Is er inspraak van de huurders mogelijk? En kunnen woningcorporaties tegelijk verhuurder, groot-eigenaar in de VvE, beheerder en uitvoerder van het onderhoud zijn? Alles wat huurders van gemengde complexen moeten weten in een compacte brochure.

Huurders in een gemengd complex – In een gemengd complex wonen huurders en eigenaars door elkaar en ze delen gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Hoe kan de huurdersparticipatie in een VvE het beste geregeld worden? Klik hier voor een uitleg.

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met het WSWonen Centrum, telefoon (020) 622 4288.